Par biedrību „Silesia”

Polijas – Latvijas attiecību atbalsta biedrība „Silesia” tika veidota ar domu un mērķi apvienot Latvijā dzīvojošās poļu kopienas pārstāvjus un poļu kultūras cienītājus, lai kopējiem spēkiem parādītu poļu kultūras bagātību, nododot šīs vērtības nākamajām paaudzēm.

Mēs esam bagāti savā kultūras daudzveidībā, ja spējam atrast to, kas mūs vieno.

Biedrības mērķi ir:
  • veicināt poļu valodas un kultūras saglabāšanu un izkopšanu Latvijā, kā neatņemamu Latvijas daudzkultūru sabiedrības bagātību
  • veicināt Latvijā dzīvojošās poļu kopienas saliedētību un veiksmīgu integrāciju Latvijas mūsdienu sabiedrībā
  • sekmēt veiksmīgu, uz abpusēju cieņu un sapratni balstītu, attiecību veidošanos un sadarbību starp Latvijā dzīvojošo poļu kopienu un Latvijas sabiedrību
  • atbalstīt Latvijā darbojošās poļu kopienas organizācijas un izglītības iestādes, ar mērķi saglabāt un popularizēt poļu valodu un kultūras mantojumu
  • veicināt Latvijas jauniešu, jo īpaši Latvijā dzīvojošās poļu kopienas jauniešu, padziļinātu interesi par poļu valodu un kultūru
  • atbalstīt un nest palīdzību Latvijā dzīvojošajiem poļu kopienas pārstāvjiem, jo īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti
  • atbalstīt iniciatīvas, kuru mērķis ir Polijas un Latvijas veiksmīga savstarpējo attiecību veidošana un attīstība
  • sekmēt veiksmīgu, mūsdienīgu informācijas apriti starp poļu kopienas pārstāvjiem Latvijā, poļu kopienas organizācijām Latvijā, kā arī Latvijas sabiedrību
  • informēt un veicināt zināšanu padziļināšanu par Polijas etnogrāfiskajiem reģioniem, jo īpaši Silēzijas reģionu