Brīvprātīgie biedrībā „Silesia”

Polijas – Latvijas attiecību atbalsta biedrība „Silesia” aicina jauniešus, jo īpaši poļu kopienas jauniešus, iesaistīties un palīdzēt biedrības realizēto aktivitāšu organizēšanā brīvprātīgo lomā. Tā ir iespēja iepazīt savu vectēvu kultūru un tradīcijas un vienlaicīgi iepazīties ar citiem jauniešiem, kuru dzīslās rit poļu asinis.

Sirsnīgi aicinām sadarboties!