III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Polska” / III Vizuālās Mākslas Konkurss „Mana Polija”